Projektledning
inom IT

Du står för mål, syfte, sakkunskap och budget. Vi står för planering, driv, styrning, riskbedömning och kontinuerlig statusrapportering.

Sex viktiga frågor att ha koll på innan projektstart!

Den viktigaste frågan av alla är vilket kriterie som är styrande av När, Hur & Pris (detta kan komma att skifta under projektets gång)

Vad

Vad ska projektet omfatta och vad ska ev exkluderas?

t

Varför

Varför ska projektet utföras och vad är målet att uppnå med projektet?

När

När i tiden ska projektet utföras? Finns det något ”hårt” datum att förhålla sig till när projektet måste vara klart eller någon extern leverans som projektet måste förhålla sig till?

Vem

Vem hos er ska delta i projektet med bl.a. sakkunnighet och kravställning

Hur

Hur ska lösningen se ut och vad ska vara styrande initialt.

Pris

Vad får projektet kosta? Viktigt att ta höjd för både den initiala kostnaden men också vad förvaltningen av den nya lösningen kommer att landa på.

Offert?

Några PROJEKT

Byte av systemstöd

Självgående, driven och lyckas komma fram i alla frågor. Bred kompetens och hade en bra och uppskattad dialog med såväl kundrepresentanter som kollegor på IT-infrastruktur. Jag kan varmt rekommendera Lisa på Falcor!

// Maria Gustafsson, Länsförsäkringar AB

Processoptimering & Digitalisering

Professionell och lyhörd inför kundens önskemål och ser snabbt möjligheter i olika sammanhang. Noggrann, organiserad och ser alltid till att slutföra sina projekt med lyckade resultat.

// Carina Andersson, Häståkeriet

digital synbarhet

Med hjälp av Falcor når vi nu ut, på ett enkelt sätt,  till både allmänheten och anslagsgivande myndighet med vårt pågående forskningsprojekt. Det har underlättat väldigt mycket och frigjort ovärdelig tid som vi istället kan lägga på vår forskning.

// Anna Falk, IndiCell

VÄLJ PARTNER MED OMSORG

Hur vet jag vad jag behöver hjälp med? Låt magkänslan styra val av samarbetspartner! Ett samarbete ska gynna dig, förädla din idé till något ännu bättre! Det finns många duktiga alternativ, med mycket kunskap, men det kan ibland vara svårare att hitta någon man verkligen klickar med. Någon som kan hjälpa dig att hitta svaret på vad just du behöver och när i tiden det skulle gynna din verksamhet på bästa sätt.
Lita på din magkänsla!

Optimera din verksamhet

Det ska vara enkelt att göra rätt

Processer och rutiner är en viktig del i arbetet för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. De definierar aktiviteter och tillvägagångssätt i verksamheten.

Förenkla för både dig och dina kunder

Att digitalisera din verksamhet skapar ett enklare arbetssätt för dig, men också dina kunder! Öka din närvaro digitalt genom en webbsida, vi hjälper dig!

Ha ordning på dina dokument

Att digitalisera din verksamhet skapar ett enklare arbetssätt för dig, men också dina kunder!