jag är din interimkonsult

Interim är temporära och skräddarsydda lösningar för verksamheter i behov av tillfällig uppbackning, ledarskap eller specialistkompetens. Det kan vara allt från att fylla en ledig position till att hantera övergångsperioder och projekt.

Interimkonsult är en kostnadseffektivt lösning som ökar din verksamhets flexibilitet.

Jag är din interimkonsult!

Vad kan jag erbjuda?

interimkonsult & dess fördelar

Kostnadseffektivt & Flexibelt

En interimslösning är en smart och ekonomiskt fördelaktig metod för att tackla de komplexa utmaningar som dagens snabbt föränderliga arbetsvärld innebär.

Rätt Kompetens

Oavsett om du är i behov av IT-projektledare för ett specifikt projekt, en tillfällig administratör eller verksamhetsutvecklare i väntan på rekrytering, vid sjukskrivningar eller tjänstledigheter kan interim vara rätt för dig.

Kvalitet

Som interimkonsult hos dig är mitt huvudsyfte att säkerställa att mina insatser ger positiva resultat för din verksamhet och dina mål.

interimkonsult kan behövas:

När du behöver rätt kompetens på plats snabbt

När du ska utveckla verksamheten

När specialistkompetens efterfrågas

När du vill maximera potentialen i organisationen och människorna i den

När du står inför förändringsarbete

Vid IT-projekt /större implementeringar

Vid föräldraledighet, tjänstledighet & sjukskrivning

detta kan jag erbjuda

Med anledning av mina rådande förutsättningar erbjuder jag mina tjänster på deltid och distans (ev hybridlösning för verksamheter i Stockholmsområdet enligt överenskommelse), för kortare eller längre perioder. Vid tecknande av uppdrag på minst 6 månader och 25% erbjuder jag ett väldigt konkurrenskraftigt pris!

Snabb uppstart!

Givet att min kompetens motsvara ditt behov kan jag snabbt starta upp och presentera en övergripande plan på hur jag kan hjälpa dig att nå ditt mål.

Alltiallo på ditt kontor

Ta chansen att få en erfaren och mångsidig konsult som förstärkning under begränsad tid på kontoret. Jag kan, utöver hantering av löpande administration, hjälpa med struktur och ordning, effektivisering av arbetssätt, till priset av en administratör!

Stärker din verksamhet!

Som interimkonsult backar jag upp dig och din verksamhet i den roll behovet är som störst och under den tiden som ett behovet finns, oavett om det är i väntan på rekrytering, p.g.a. sjukskrivning eller tjänstledighet.

Leda ett projekt!

Står din verksamhet inför en förändring? Jag har lång och gedigen erfarenhet av att leda projekt, främst inom IT, men också rena verksamhetsprojekt.

Jag är din interimkonsult!
Interim med konkurrenskraftigt pris!

Min kompetens

  • Utbildad Dataingenjör inom Information, Kommunikation och Projektledning.
  • Jag har över 20 års erfarenhet inom IT i olika ledande roller, ofta med fokus på optimering, information och kommunikation, såväl internt som externt.
  • Runt 8 år av dessa har varit i roller som IT-projektledare.
  • Även stor kunskap i processutveckling, förändringsledning och verksamhetsutveckling, strukturerad informationshantering och kommunikation.
  • Lång erfarenhet i att vara länken mellan IT och verksamhet.
  • Jag är driven, självgående, effektiv, strukturerad och  lösningsorienterad.
  • Mer detaljer kring min yrkeserfarenhet samt rekommendationer finns att läsa på min LinkedIn-profil via nedan ikon.

Konkurrenskraftigt pris

Vid tecknande av uppdrag på minst 6 månader och 25% erbjuder jag ett väldigt konkurrenskraftigt pris!

Språk

Svenska – obehindrat i tal och skrift (modersmål).
Engelska – endast i skrift f.n.

Omfattning & Placering

Jag tar uppdrag på deltid och i en hybriglösning i Stockholmsområdet eller helt på distans vid uppdrag i övriga delar av landet.