Optimering & projektledning

Optimering av verksamheten innebär att hitta sätt att jobba smartare, inte mer! Det gynnar både dig, din verksamhet och dina kunder!

Jag hjälper dig med optimering av din verksamhet genom att gå igenom ert arbetssätt, identifiera flaskhalsar och tar fram konkreta förslag på hur ni kan jobba smartare. Är det ett större omtag som önskas hanteras det som ett projekt, för bättre översyn av eventuella beroenden, risker och förväntan. 

Du står för mål, syfte, sakkunskap och budget. Jag står för planering, driv, styrning, riskbedömning och kontinuerlig statusrapportering.

Sex viktiga frågor att ha koll på innan projektstart!

Den viktigaste frågan av alla är vilket kriterie som är styrande av När, Hur & Pris (detta kan komma att skifta under projektets gång).

Vad

Vad ska projektet omfatta och vad ska ev exkluderas?

t

Varför

Varför ska projektet utföras och vad är målet att uppnå med projektet?

När

När i tiden ska projektet utföras? Finns det något ”hårt” datum att förhålla sig till när projektet måste vara klart eller någon extern leverans som projektet måste förhålla sig till?

Vem

Vem hos er ska delta i projektet med bl.a. sakkunnighet och kravställning?

Hur

Hur ska lösningen se ut och vad ska vara styrande initialt?

Pris

Vad får projektet kosta? Viktigt att ta höjd för både den initiala kostnaden men också vad förvaltningen av den nya lösningen kommer att landa på.

Falcor leder ditt projekt
Optimera din verksamhet med Falcor
Optimera dina processer

Offert?

Några PROJEKT

Länsförsäkringar

Byte av systemstöd

Självgående, driven och lyckas komma fram i alla frågor. Bred kompetens och hade en bra och uppskattad dialog med såväl kundrepresentanter som kollegor på IT-infrastruktur. Jag kan varmt rekommendera Lisa på Falcor!

// Maria Gustafsson, Länsförsäkringar AB

Processoptimering & Digitalisering

Professionell och lyhörd inför kundens önskemål och ser snabbt möjligheter i olika sammanhang. Noggrann, organiserad och ser alltid till att slutföra sina projekt med lyckade resultat.

// Carina Andersson, Häståkeriet

digital synbarhet

Med hjälp av Falcor når vi nu ut, på ett enkelt sätt,  till både allmänheten och anslagsgivande myndighet med vårt pågående forskningsprojekt. Det har underlättat väldigt mycket och frigjort ovärdelig tid som vi istället kan lägga på vår forskning.

// Anna Falk, IndiCell

VÄLJ PARTNER MED OMSORG

Hur vet man vad man behöver hjälp med?

Låt magkänslan styra val av samarbetspartner! Ett samarbete ska gynna dig, förädla din idé till något ännu bättre! Det finns många duktiga alternativ, med mycket kunskap, men det kan ibland vara svårare att hitta någon man verkligen klickar med. Någon som kan hjälpa dig att hitta svaret på vad just du behöver och när i tiden det skulle gynna din verksamhet på bästa sätt.
Lita på din magkänsla!

Jag optimerar din verksamhet

Optimering av din verksamhet

Det ska vara enkelt att göra rätt!

Verksamheter fungerar genom ett antal verksamhetsprocesser där varje process består av en mängd rutiner. De kan ha växt fram spontant och stegvis eller designats som helhet efter en noggrann analys.

Processer och rutiner är en viktig del i arbetet för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. De definierar aktiviteter och tillvägagångssätt i verksamheten.

Digitalisering - Smart & Effektivt

Digitalisering möjliggör en effektivare verksamhet, smartare lösningar och är kostnadseffektivt, samtidigt som datasäkerhet säkerställs i företaget.

Att digitalisera kan även vara en stor konkurrensfördel, eftersom företag som hamnar för långt efter riskerar att snabbt bli omsprungna av de som är mer moderna och i framkant.

Projekt
Optimera din verksamhet

Ha ordning på dina dokument

En genomtänkt mappstruktur är en förutsättning för välorganiserad verksamhetsdokumentation. Mappstrukturen ska vara logisk och mapparna ska ha så uppenbara namn som möjligt. Det blir då enkelt att spara filer i rätt mappar och att leta upp filer du behöver.

För att underlätta ännu mer så är det bra att ha en readme.txt-fil som beskriver vad som ska ligga i varje mapp eller beskriver innehållet i just den mapp som filen ligger i. Då kan alla som använder strukturen hitta rätt.